728x80-heroes.png

Informace o Sousedovazahrada

Osobní údaje

Registrátor

Sousedova zahrada služba: Sharetribe Ltd

www.sousedovazahrada.cz

 

Kontaktní osoba

Petr Skála
+420 602129288

info@sousedovazahrada.cz

 

Použití osobních údajů (účel registru)

Osobní údaje jsou shromažďovány tak, aby umožňovaly komunikaci a využití služby. Podrobnosti mohou být použity pro komunikaci mezi poskytovateli služeb a uživateli a také pro přímou komunikaci mezi uživateli. Některé osobní údaje jsou viditelné na stránce profilu uživatele, ale tyto údaje jsou dobrovolné (kromě jména). 

Správa osobních údajů není outsourcována, ale údaje o registru jsou uloženy na serveru, který je pronajat od společnosti třetí strany.

 

Informační obsah registru

V registru mohou být uloženy tyto informace:

      Osobní údaje: Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa ulice

      Údaje o uživatelském účtu: uživatelské jméno, heslo (uložené v zašifrovaném formátu)

      Text popisu, který uživatel může psát o sobě

      Nabídky a požadavky, které uživatel odeslal do služby

      Dané a obdržené zpětné vazby a odkazy

      Statistické údaje o využití služby, např. počet přihlášení uživatele

      Pravidelné zdroje informací

      Osobní údaje jsou dány uživatelem při registraci do služby nebo při jeho pozdějším použití.

 

Pravidelné předávání informací

Informace o uživateli  Sousedova zahrada mohou být předány administrátorovi, který založil tuto komunitu nebo správcům komunity jmenovaným tímto administrátorem.


Zpracování osobních údajů                                                                                                                      

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je nařízením evropského práva o ochraně údajů a soukromí pro všechny jednotlivce v rámci Evropské unie. Rovněž se zabývá vývozem osobních údajů mimo EU. Cílem GDPR je především poskytnout občanům a obyvatelům kontrolu nad svými osobními údaji a zjednodušit regulační prostředí pro mezinárodní obchod sjednocením nařízení v rámci EU.                     

Web Sousedovazahrada je provozován na platformě finské společnosti Sharetribe, která splňuje veškeré smluvní podmínky, aby byly v souladu s GDPR.

Uživatel má právo, kdykoliv svá data opravit, změnit, požádat o výpis z databáze a také může požádat, aby „byl zapomenut“, což znamená, že osobní údaje by měly být v maximální možné míře vymazány nebo anonymizovány.                        

Nejjednodušší způsob odstranění uživatelských dat spočívá v tom, že se uživatel přihlásí ke svému účtu a odstraní svůj profil pomocí nastavení účtu. Je důležité si uvědomit, že při odstranění identifikace dat může určitý obsah zůstat. Zprávy související s transakcemi mohou například obsahovat důležité informace, které jsou pro ostatní strany transakcí zásadní, takže mají stále přístup k přijatým zprávám, ale jako odesílatele se zobrazí pouze "smazaný uživatel", takže jsou údaje anonymizovány v tomto smyslu.

 

Přenos informací mimo EU a Evropského hospodářského prostoru

Informace mohou být uloženy na server, který může být umístěn uvnitř nebo vně EU a Evropského hospodářského prostoru.

 

Zapsat zásady ochrany

Informace jsou uloženy v počítačích. Přístup k informacím je omezen heslem a fyzický přístup k počítačům je omezen hostingovou společností.