728x80-heroes.png

Informace o Sousedovazahrada

Podmínky použití

Sousedova zahrada podmínky užívání

Sousedovazahrada je webová služba postavená na platformě
Sharetribe. Sousedovazahrada je služba sociálních médií, která umožňuje svým uživatelům
poskytovat služby, kupovat a prodávat předměty a vzájemně
komunikovat. Služba Sousedovazahrada může být použita pouze v souladu s
těmito podmínkami použití. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo tyto
podmínky použití změnit, je-li to nutné. 

Práva obsahu

Samotní uživatelé si ponechávají právo na veškerý text, obrázky a další obsah, který vytvářejí ve službě. Uživatelé umožňují dalším uživatelům využívat obsah v souladu s povahou služby a dále umožňují poskytovateli služeb nahrát informace, údaje a provádět změny, které jsou nezbytné pro službu nebo studii, avšak ostatní práva nejsou převedena od uživatelů, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Odpovědnost za obsah spočívá na uživateli, který je vytvořil pro službu Sousedovazahrada. Poskytovatel služeb má právo odstranit jakýkoli materiál, pokud to považuje za nutné.

Odmítnutí odpovědnosti

Neexistují žádné záruky fungování služby Sousedovazahrada. Uživatelé jsou sami zodpovědní za své akce ve službě Sousedovazahrada a před tím, než s nimi budou pracovat, by měli odhadnout spolehlivost ostatních uživatelů. Poskytovatel služeb nemůže být za žádných okolností odpovědný za škody způsobené uživateli. Prodejci jsou plně odpovědni za kvalitu svého zboží a musí se řídit platnými zákony a předpisy pro prodej svého zboží. Poskytovatel služby Sousedovazahrada není odpovědný za kvalitu a případné reklamace dodávaného zboží.

Odstranění uživatele

Poskytovatel služeb má právo odstranit všechny uživatele ze Sousedovyzahrady a ukončit jejich právo na užívání služby bez jakéhokoli konkrétního důvodu a bez odpovědnosti za náhradu škody.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů            

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je nařízením evropského práva o ochraně údajů a soukromí pro všechny jednotlivce v rámci Evropské unie. Cílem GDPR je především poskytnout občanům a obyvatelům kontrolu nad svými osobními údaji a zjednodušit regulační prostředí pro mezinárodní obchod sjednocením nařízení v rámci EU. 

Web Sousedovazahrada je provozován na platformě finské společnosti Sharetribe, která splňuje veškeré smluvní podmínky, aby byly v souladu s GDPR.

Uživatel potvrzením podmínek o užívání webu souhlasí s tím, že jeho údaje budou použity výhradně pro potřeby prodeje a nakupování zboží mezi uživateli na  webu Sousedovazahrada. K uživatelským údajům má kromě uživatele přístup administrátor webu Sousedovazahrada a správci MySQL databáze z finské společnosti Sharetribe, na jejíž platformě je web Sousedovazahrada vytvořen. Uživatelské údaje nejsou poskytovány a nemá k nim přístup žádná další strana. 

Uživatel má právo, kdykoliv svá data opravit, změnit, požádat o výpis z databáze a také může požádat, aby „byl zapomenut“, což znamená, že osobní údaje by měly být v maximální možné míře vymazány nebo anonymizovány. Nejjednodušší způsob odstranění uživatelských dat spočívá v tom, že se uživatel přihlásí ke svému účtu a odstraní svůj profil pomocí nastavení účtu. Je důležité si uvědomit, že při odstranění identifikace dat může určitý obsah zůstat. Zprávy související s transakcemi mohou například obsahovat důležité informace, které jsou pro ostatní strany transakcí zásadní, takže mají stále přístup k přijatým zprávám, ale jako odesílatele se zobrazí pouze "smazaný uživatel", takže jsou údaje anonymizovány v tomto smyslu.

Níže naleznete následující dokumenty:

Tyto dokumenty obsahují originální podmínky pro použití platformy Sharetribe, k nahlédnutí jsou zde v originálním anglickém znění.

Podmínky používání webu na platformě Sharetribe

Podmínky ochrany soukromí společnosti Sharetribe

DPA společnosti Sharetribe

Seznam třetích stran použitých společností Sharetribe


 Souhlas s použití cookie souborů  

Web Sousedovazahrada využívá služby Google Analytics a Google Adsence. Tyto služby používají soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Bližší info o používání cookie souborů naleznete zde.


Příslušná soudní pravomoc

Pravomoc, která je v této službě použitá ve smyslu prodej a nákup produktů a těmito podmínkami použití, je daná právním řádem České republiky, pokud není závazným právem vyžadováno něco jiného.