Proč nechat trávu trochu povyrůst?

V létě chce mít každý majitel rodinného domu nebo zahrádky trávník, pokud možno co nejnižší. Z tohoto důvodu jej pravidelně chodí sekat, a to v některých případech i několikrát do týdne. Věděli jste ovšem, že se tímto přímo dopouštíte hříchu? Jestliže ne, pojďme se podívat na to, proč nechat trávu trochu povyrůst.

Proč nechat trávu trochu povyrůst?

Možná se ptáte, proč by se tráva měla nechávat o něco delší, než si většina zahrádkářů myslí? Důvodů je hned několik, my se však podíváme v první řadě na jeden z těch, který se považuje za ten vůbec nejdůležitější. Pokud budete trávu sekat minimálně třikrát v týdnu, bude vyžadovat následně větší množství vody. Nepočítejte rozhodně s tím, že déšť vám v tomhle směru pomůže. Každý metr trávníku vyžaduje určité množství vody, které nemáte šanci pomocí deště splnit. Je tedy nutné jej častěji zalévat, jinak nebude vypadat tak, jak si představujete.

Jde o český trávník, nikoliv anglický

Dále byste měli upustit od toho, aby váš trávník vypadal jako ten, který vidíte na obrazovkách v televizi. Jde většinou o zahraniční zdroje, kde je přísun deště poněkud v jiném množství. Tady platí jednoduché pravidlo, někdy je méně více. Jestliže tedy necháte trávu trochu povyrůst, nebude vyžadovat častější zalévání. V krátkosti tedy platí jednoduché pravidlo, posečený trávník je daleko žíznivější.

Dejte život všelijakému hmyzu a broukům

V předchozích odstavcích jsme se zmínili více důvodů, proč nechat trávu trochu povyrůst. Dalším je rozhodně fakt, že v něm žije všelijaký hmyz a brouci. Časté sečení jim svým způsobem krade domov, protože se poté nemají kam schovat. Jestliže nejde o nebezpečný hmyz nebo brouky, nevidíme jediný důvod, proč jim krást jejich domov v trávě.

Na závěr pár posledních informací

Neříkáme vám, abyste jej nesekali vůbec. Jen si důkladně svůj pozemek projděte a následně se rozhodněte, kdy je to opravdu zapotřebí.