Zelenina je odjakživa zdrojem potřebných vitamínů a složek, které napomáhají zvládat každodenní obtíže v našem životě. Pro naše tělo jsou tyto látky velmi důležité a bez nich bychom v žádném případě nemohli fungovat. Pokud jste vyzkoušeli všelijaké cizokrajné druhy zeleniny a máte jich už plnou hlavu, nezoufejte. V posledních letech se vrací tradiční česká zelenina, která má co […]